บริษัท ศรีสุวรรณ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทส่งกำลัง ( POWER TRANSMISSION )
ยี่ห้อ Fenner จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งใน และต่างประเทศว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิเช่น ฟีนาเล็กซ์ คัปปลิ้ง ( Fenner Fenaflex® Coupling),
เอ็ช อาร์ ซี คัปปลิ้ง (Fenner HRC), โซ่โรลเรอและเฟืองโซ่ (Fenner Roller Chain and Sprocket),
จอว์ คัปปลิ้ง (Fenner Jaw Coupling), สายพานและพู่เล่ (Belt & Pulley)และ เทปอร์ล็อค บุช (Fenner® TaperLockTM).
โดยมีสินค้าพร้อมส่งที่ประเทศไทย

บริษัท ศรีสุวรรณ เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าให้พอใจสูงสุด โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์
กว่า 20 ปี และสามารถให้คำปรึกษา และพร้อมแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าเต็มความสามารถ และ มีความซื่อสัตย์
พร้อมกับมีจรรยาบรรณในสายอาชีพ

บริษัท ศรีสุวรรณ เทคโนโลยี จำกัด
988/3 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2294-4893
แฟกซ์ 0-2682-5959
สายด่วน 061-792-4228
Email : isaree@srisuwantech.com

SRISUWAN TECHNOLOGY CO., LTD.
988/3 RAMA 3 RD., BANGPHONGPANG YANNAWA BKK. 10120
TEL. 0-2294-4893
FAX. 0-2682-5959
Hot line 061-792-4228
Email : isaree@srisuwantech.com