เทเปอร์ล็อค บุช (Fenner® TaperLockTM)

เทเปอร์ล็อค บุช (Fenner® TaperLockTM)

มาตรฐานและขนาด – 17 ขนาด / รูเพลาขนาดใหญ่สุด 125 มม.
คุณสมบัติหลัก – มีรูถ่วงสมดุล (BALANCING HOLE) ผิวหน้าเคลือบฟอสเฟส ป้องกันปัญหาเพลาสึก ถอดประกอบง่าย

บริษัท ศรีสุวรรณ เทคโนโลยี จำกัด
988/3 ถนนพระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2294-4893
แฟกซ์ 0-2682-5959
สายด่วน 094-654-2492
Email : isaree@srisuwantech.com

SRISUWAN TECHNOLOGY CO., LTD.
988/3 RAMA 3 RD., BANGPHONGPANG YANNAWA BKK. 10120
TEL. 0-2294-4893
FAX. 0-2682-5959
Hot line 094-654-2492
Email : isaree@srisuwantech.com